Blixtkompensation används för att avsiktligt ändra blixteffekten, till exempel för att ändra motivets ljusstyrka i förhållande till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få huvudmotivet att se ljusare ut, reduceras för att förhindra bländning eller på annat sätt finjusteras för att ge önskat resultat.

Justera blixtkompensation

Håll ned W ( M )-knappen och vrid underkommandoratten.

  • Välj mellan värden från −3 till +1.

  • Vid standardinställningar görs ändringar av blixteffekten i steg om 1 / 3 EV. Storleken på stegen kan väljas med Custom Setting b3 [ Exp./blixtkomp. stegvärde ].

  • I allmänhet, välj positiva värden för starkare belysning, negativa värden för att säkerställa att motivet inte är för starkt upplyst.

  • Vid andra värden än ±0,0 visas en Y -ikon i sökaren och den övre kontrollpanelen.

  • Blixtkompensation kan ses i den övre kontrollpanelen och i sökaren genom att trycka på W ( M )-knappen.

    −0,3 EV

  • Normal blixteffekt kan återställas genom att ställa in blixtkompensationen på ±0,0. Blixtkompensationen återställs inte när kameran stängs av.