Du kanske kan lösa eventuella problem med kameran genom att följa stegen nedan. Kontrollera den här listan innan du rådfrågar din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

STEG 1

Kontrollera de vanliga problemen som anges i följande avsnitt:

STEG 2

Stäng av kameran och ta ur batteriet, vänta sedan ungefär en minut, sätt tillbaka batteriet och sätt på kameran.

Kameran kan fortsätta att skriva data till minneskortet efter fotograferingen. Vänta minst en minut innan du tar bort batteriet.

STEG 3

Sök på Nikons webbplatser.

STEG 4

Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Återställer standardinställningar
  • Beroende på aktuella inställningar kan vissa menyalternativ och andra funktioner vara otillgängliga. För att komma åt menyalternativ som är nedtonade eller funktioner som på annat sätt är otillgängliga, försök att återställa standardinställningarna med alternativet [ Återställ alla inställningar ] i inställningsmenyn.

  • Observera dock att profiler för trådlösa nätverk, copyrightinformation och andra användargenererade poster också kommer att återställas. Efter återställning kan inställningarna inte återställas.