För att se inställningsmenyn, välj fliken B i kameramenyerna.

Inställningsmenyn innehåller följande poster:

Artikel

0

[ Formatera minneskort ]

Formatera minneskort

[ Språk ]

Språk

[ Tidszon och datum ]

Tidszon och datum

[ Bildskärmens ljusstyrka ]

Övervaka ljusstyrka

[ Övervaka färgbalans ]

Övervaka färgbalans

[ Virtuell horisont ]

Virtuell horisont

[ Informationsdisplay ]

Informationsdisplay

[ AF-finjusteringsalternativ ]

AF-finjusteringsalternativ

[ Objektsdata utan CPU ]

Lensdata utan CPU

[ Rengör bildsensor ]

Rengör bildsensor

[ Lås upp spegeln för rengöring ] *

Lås upp spegeln för rengöring

[ Bild Dust Off ref foto ]

Bild Dust Off Ref Foto

[ Pixelmapping ]

Pixelmapping

[ Bildkommentar ]

Bildkommentar

[ Upphovsrättsinformation ]

Upphovsrättsinformation

[ IPTC ]

IPTC

[ Alternativ för röstmemo ]

Alternativ för röstmemo

[ Beep alternativ ]

Beep-alternativ

[ Pekkontroller ]

Tryck på kontroller

[ HDMI ]

HDMI

[ Platsdata (inbyggd) ]

Platsdata (inbyggd)

[ Alternativ för trådlös fjärrkontroll (WR) ]

Alternativ för trådlös fjärrkontroll (WR).

[ Tilldela fjärrkontroll (WR) Fn-knapp ]

Tilldela Fn-knapp för fjärrkontroll (WR).

[ Flygplansläge ]

Flygplansläge

[ Anslut till smart enhet ]

Anslut till Smart Device

[ Anslut till PC (inbyggt Wi-Fi) ]

Anslut till PC (inbyggt Wi-Fi)

[ Trådbundet LAN/WT ]

Trådbundet LAN/WT

[ Överensstämmelsemärkning ]

Överensstämmelsemärkning

[ Batteriinformation ]

Batteriinformation

[ Fack tomt frigöringslås ]

Slot Tom Frigöringslås

[ Spara/ladda menyinställningar ]

Spara/ladda menyinställningar

[ Återställ alla inställningar ]

Återställ alla inställningar

[ Firmwareversion ]

Firmware-version

  • Ej tillgängligt vid batterinivåer på J eller lägre.