Ansluta en Ethernet-kabel

Sätt i Ethernet-kabeln i kamerans Ethernet-kontakt. Använd inte våld eller sätt i kontakterna snett. Anslut den andra änden av kabeln till datorn eller routern.

  • Välj [ Wired LAN ] för [ Wired LAN/WT ] > [ Choose hardware ] i inställningsmenyn.

Fästa WT-6

Vrid locket till kringutrustningskontakten uppåt ( q ) och sätt in kontakterna på WT-6 helt i kamerans kringuttag ( w ). Vrid låshjulet för att låsa WT-6 på plats ( e ).

  • Välj [ Wireless LAN ] för [ Wired LAN/WT ] > [ Choose hardware ] i inställningsmenyn.

Att välja en strömkälla

För att förhindra att kameran stängs av oväntat under installation eller dataöverföring, använd ett fulladdat batteri eller en extra nätadapter.