För att visa anpassade inställningar, välj fliken A i kamerans menyer.

Anpassade inställningar används för att anpassa kamerainställningarna för att passa individuella preferenser. Menyn Anpassade inställningar är uppdelad i två nivåer.

Följande anpassade inställningar är tillgängliga: 1

Artikel

0

[ Bank för anpassade inställningar ]

Anpassade inställningar Bank

a [ Autofokus ]

a1

[ AF-C prioritetsval ]

a1: AF-C Priority Selection

a2

[ AF-S prioritetsval ]

a2: AF-S Priority Selection

a3

[ Fokusspårning med låsning ]

a3: Fokusspårning med Lock-On

a4

[ Fokuspunkter används ]

a4: Fokuspunkter som används

a5

[ Lagra punkter efter orientering ]

a5: Lagra poäng efter orientering

a6

[ AF-aktivering ]

a6: AF-aktivering

a7

[ Enpunkts AF-klockområde ]

a7: Single-Point AF Watch Area

a8

[ 3D-spårande ansiktsdetektion ]

a8: 3D-spårning av ansiktsdetektion

a9

[ Ansiktsavkänning för gruppområde AF ]

a9: Ansiktsavkänning för gruppområde AF

a10

[ Anpassade grupperingar (C1/C2) ]

a10: Anpassade grupperingar (C1/C2)

a11

[ Auto-AF-ansiktsavkänning ]

a11: Auto-Area AF Ansiktsavkänning

a12

[ Startpunkt för automatisk områdes-AF ]

a12: Startpunkt för Auto-Area AF

a13

[ Fokuspunkt ihållande ]

a13: Focus-Point Persistence

a14

[ Begränsa val av AF-områdesläge ]

a14: Begränsa val av AF-områdesläge

a15

[ Restriktioner för autofokusläge ]

a15: Begränsningar för autofokusläge

a16

[ Fokuspunkt omslutande ]

a16: Focus Point Wrap-Around

a17

[ Fokuspunktsalternativ ]

a17: Fokuspunktsalternativ

a18

[ Manuell fokusring i AF-läge ] 2

a18: Manuell fokusring i AF-läge

b [ Mätning/exponering ]

b1

[ stegvärde för ISO-känslighet ]

b1: ISO-känslighetsstegvärde

b2

[ EV-steg för exponeringskontroll ]

b2: EV-steg för exponeringskontroll

b3

[ Exp./blixtkomp. stegvärde ]

b3: Exp./Flash Comp. Stegvärde

b4

[ Enkel exponeringskompensation ]

b4: Enkel exponeringskompensation

b5

[ Matrismätning ]

b5: Matrismätning

b6

[ Centrumvägt område ]

b6: Centrumvägt område

b7

[ Finjustera optimal exponering ]

b7: Finjustera optimal exponering

b8

[ Behåll exp. när f/ ändras ]

b8: Behåll exp. när f/ ändras

c [ Timers/AE-lås ]

c1

[ Avtryckare AE-L ]

c1: Avtryckare AE-L

c2

[ Standby timer ]

c2: Standby-timer

c3

[ Självutlösare ]

c3: Självutlösare

c4

[ Monitor avstängning fördröjning ]

c4: Övervakningsavstängningsfördröjning

d [ Fotografera/visa ]

d1

[ Kontinuerlig fotograferingshastighet ]

d1: Kontinuerlig fotograferingshastighet

d2

[ Max. kontinuerlig release ]

d2: Max. Kontinuerlig release

d3

[ Val av begränsningsläge ]

d3: Val av begränsningsläge

d4

[ Synk. alternativ för släppläge ]

d4: Synk. Alternativ för släppläge

d5

[ Exponeringsfördröjningsläge ]

d5: Exponeringsfördröjningsläge

d6

[ Elektronisk främre gardinslutare ]

d6: Elektronisk främre gardinslutare

d7

[ Utökade slutartider (M) ]

d7: Förlängda slutartider (M)

d8

[ Begränsa valbart bildområde ]

d8: Begränsa valbart bildområde

d9

[ Filnummersekvens ]

d9: Filnummersekvens

d10

[ Topphöjdpunkter ]

d10: Topphöjdpunkter

d11

[ Visning av ramrutnät ]

d11: Visning av ramrutnät

d12

[ Bakre kontrollpanel ]

d12: Bakre kontrollpanel

d13

[ LCD-belysning ]

d13: LCD-belysning

d14

[ Livevisning i kontinuerligt läge ]

d14: Live View i kontinuerligt läge

d15

[ Optisk VR ] 3

d15: Optisk VR

e [ Gaffling/blixt ]

e1

[ Blixtsynkroniseringshastighet ]

e1: Flash Sync Speed

e2

[ Blixtslutartid ]

e2: Blixts slutartid

e3

[ Exponeringskomp. för blixt ]

e3: Exponeringskomp. för Flash

e4

[ Automatisk N ISO-känslighetskontroll ]

e4: Auto N ISO-känslighetskontroll

e5

[ Flash burst prioritet ]

e5: Flash Burst Priority

e6

[ Modelleringsblixt ]

e6: Modelleringsblixt

e7

[ Automatisk bracketing (läge M) ]

e7: Automatisk bracketing (läge M)

e8

[ Sortimentsordning ]

e8: Bracketing Order

e9

[ Alternativ för bracketing burst ]

e9: Alternativ för bracketing Burst

f [ Kontroller ]

f1

[ Anpassa i -menyn ]

f1: Anpassa i -menyn

f2

[ Anpassa i -menyn (Lv) ]

f2: Anpassa i -menyn (Lv)

f3

[ Anpassade kontroller ]

f3: Anpassade kontroller

f4

[ Multiväljarens mittknapp ]

f4: Multiväljarens mittknapp

f5

[ Slutarspd och bländarlås ]

f5: Shutter Spd & Aperture Lock

f6

[ Anpassa kommandorattar ]

f6: Anpassa kommandorattar

f7

[ Multiväljare ]

f7: Multiväljare

f8

[ Släppknapp för att använda ratten ]

f8: Släppknapp för att använda ratten

f9

[ Omvända indikatorer ]

f9: Reverseringsindikatorer

f10

[ Alternativ för livevisningsknapp ]

f10: Live View-knappalternativ

f11

[ D omkopplare ]

f11: D Switch

f12

[ Snärtningar i helskärmsläge ]

f12: Uppspelning i helskärmsläge

f13

[ Föredrar underväljarcentrum ]

f13: Föredrar underväljarcentrum

g [ Film ]

g1

[ Anpassa i -menyn ]

g1: Anpassa i -menyn

g2

[ Anpassade kontroller ]

g2: Anpassade kontroller

g3

[ Multiväljarens mittknapp ]

g3: Mittknapp för multiväljare

g4

[ Markera display ]

g4: Markera Display

  1. Objekt som har ändrats från standardvärdena indikeras med asterisker (" U ").

  2. Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.

  3. Endast tillgängligt med kompatibla AF-P-objektiv som inte är utrustade med en vibrationsreduceringsbrytare.