Styr kameran från en dator som kör Camera Control Pro 2 (säljs separat). Foton sparas direkt på datorn istället för på minneskortet och kan följaktligen tas även när inget minneskort är isatt i kameran.

 • Du måste fortfarande sätta i ett minneskort när du filmar filmer.

 • Observera att kamerans standbytimer inte går ut när kameran är i kamerakontrollläge.

 1. Välj [ Aktivera ] för [ Wired LAN/WT ] > [ Wired LAN/WT-funktioner ] i inställningsmenyn.
  • När du trycker på J ansluter kameran med den senast använda nätverksprofilen. För att ansluta med en annan profil, fortsätt till steg 2. Annars fortsätter du till steg 3.

  • När en anslutning upprättats kommer nätverksnamnet att visas i grönt på skärmen [ Wired LAN/WT ].

  • Om nätverksnamnet inte visas i grönt, anslut med hjälp av datorns trådlösa nätverksinställningar.

 2. Välj en kamerakontrollprofil på skärmen [ Nätverksinställningar ].
  • Kamerakontrollprofiler indikeras med en L -ikon.

  • När du trycker på J kommer kameran att lämna [ Wired LAN/WT ]-skärmen och initiera anslutningen. Nätverksnamnet kommer att visas i grönt på skärmen [ Wired LAN/WT ] när en anslutning har upprättats.

  • Om nätverksnamnet inte visas i grönt, anslut med hjälp av datorns trådlösa nätverksinställningar.

 3. Starta kopian av Camera Control Pro 2 installerad på värddatorn.

 4. Styr kameran med Camera Control Pro 2.

  Mer information om hur du tar bilder med Camera Control Pro 2 finns i manualen för Camera Control Pro 2 eller onlinehjälpen.

Statusdisplayen [Wired LAN/WT]

Skärmen [ Wired LAN/WT ] visar följande:

1

Status : Status för anslutningen till värden. Profilnamnet visas i grönt. Fel och felkoder visas också här ( Ethernet/Wireless Transmitter Troubleshooting ).

2

Signalstyrka : Ethernet-anslutningar visas med % . När kameran är ansluten till ett trådlöst nätverk visar ikonen istället den trådlösa signalstyrkan.

Förlust av signal

Förlust av signal när kameran är ansluten till ett trådlöst nätverk kan avbryta uppladdningen och avbryta anslutningen till Camera Control Pro 2. Om kamerans nätverksindikator blinkar gult, inaktivera och återaktivera nätverksanslutningen genom att först välja [ Avaktivera ] och sedan [ Aktivera ] för [ Wired LAN/WT-funktioner ]. När signalen återupprättas kommer kameran att återansluta till Camera Control Pro 2 och återuppta uppladdningen av alla bilder som ännu inte har överförts. Observera att uppladdningen inte kan återupptas om du stänger av kameran innan överföringen är klar.

Ethernet-nätverk

Koppla inte bort Ethernet-kabeln eller den trådlösa sändaren under uppladdning eller när kameran är på.

Trådlösa nätverk

Svaret kan bli långsammare på trådlösa nätverk.

Anslutningsstatus

Anslutningsstatus visas av kamerans nätverksindikator.

Nätverksindikator

Status

I (av)

 • [ Disable ] valt för [ Wired LAN/WT ] > [ Wired LAN/WT-funktioner ] i inställningsmenyn.

 • Ethernet-kabel inte ansluten.

K (grön)

Väntar på att ansluta.

H (blinkar grönt)

Ansluten.

H (blinkar bärnsten)

Fel.

Sökarskärmen

Anslutningsstatus visas också i kamerans sökare. T visas när kameran är ansluten via Ethernet, U när den är ansluten till ett trådlöst nätverk. Ikonen blinkar om ett fel uppstår.

Brandväggsinställningar

TCP-port 15740 och UDP-port 5353 används för anslutningar till datorer. Filöverföring kan blockeras om serverns brandvägg inte är konfigurerad för att tillåta åtkomst till dessa portar.