Kamerainställningarna nedan kan återställas till standardvärdena genom att trycka på de två knapparna markerade med gröna prickar ( S och U ) samtidigt och hålla dem i över två sekunder (kontrollpanelerna stängs av kort medan inställningarna återställs).

Fotofotograferingsmeny

Med undantag för multiexponering, intervalltimer, time-lapse-film och fokusförskjutning, påverkas endast inställningarna i den aktuella fototagningsmenybanken.

Alternativ

Standard

Utökade fotomenybanker

Av

Bildkvalitet

JPEG normal

Bildstorlek

JPEG

Stor

NEF (RAW)

Stor

ISO-känslighetsinställningar

ISO-känslighet

100

Automatisk ISO-känslighetskontroll

Av

vitbalans

AUTO0 Håll vit (minska varma färger)

Finjustera

AB: 0, GM: 0

Ställ in bildkontroll

Bil

Aktiv D-Lighting

Av

Flimmerreducering

Inställning för flimmerminskning

Inaktivera

Indikator för flimmerreducering

Automatisk bracketing

Av 1

Multipel exponering

Av 2

HDR (högt dynamiskt omfång)

Av 3

Silent live view-fotografering

Av

  1. Antalet skott återställs till noll. Variationsstegringen för exponerings-, blixt- och vitbalansvariation återställs till 1. Mängden för den andra bilden i ADL-variationsprogram med två bilder återställs till [ Auto ].

  2. Om en multiexponering för närvarande pågår avslutas fotograferingen och en multiexponering skapas från exponeringar som registrerats till den punkten. Om [ På (serier) ] eller [ På (enkel foto) ] väljs, återställs multiexponeringsläget till [ Av ]. [ Antal bilder ], [ Överlagringsläge ], [ Spara enskilda bilder (NEF) ] och [ Överläggsfotografering ] återställs inte.

  3. [ På (serier) ] och [ På (enkel foto) ] återställs till [ Av ]. [ Exponeringsskillnad ], [ Utjämning ] och [ Spara enskilda bilder (NEF) ] återställs inte.

Filminspelningsmeny

Alternativ

Standard

ISO-känslighetsinställningar

Maximal känslighet

102400

Automatisk ISO-kontroll (läge M)

Av

ISO-känslighet (läge M)

100

vitbalans

Samma som fotoinställningar

Ställ in bildkontroll

Samma som fotoinställningar

Aktiv D-Lighting

Av

Elektronisk VR

Av

Hörlursvolym

15

Andra inställningar

Alternativ

Standard

Fokuseringspunkt

Centrum

Förinställd fokuspunkt

Centrum

Exponeringsläge

Programmerad auto

Flexibelt program

Av

Exponeringskompensation

Av (0,0)

AE-lås (håll)

Av

Bländarlås

Av

Slutarhastighetslås

Av

Förhandsgranskning av exponering

Av

Autofokusläge

AF-S

AF-områdesläge (sökarfotografering)

Enpunkts AF

AF-områdesläge (livevisning/filmning)

Normal-område AF

Foto live view display WB

Ingen

Mätning

Matrismätning

Blixtläge

Fyll blixt

Blixtkompensation

Av (0,0)

FV lås

Av

Multiväljare power bländare

Inaktivera

Multiväljare exponeringskomp.

Inaktivera

Exponeringsfördröjningsläge

Av *

Markera display

Av

  • Endast inställningar i den aktuella menybanken för anpassade inställningar påverkas.