Använd knappen E (exponeringskompensation) för att ändra exponeringen från det värde som föreslagits av kameran. Exponeringskompensation kan användas för att göra bilder ljusare eller mörkare.

−1 EV

Ingen exponeringskompensation

+1 EV

Justering av exponeringskompensation

Håll ned E -knappen och vrid på huvudkommandoratten.

  • Högre värden gör motivet ljusare, lägre värden mörkare.

  • Normal exponering kan återställas genom att ställa in exponeringskompensationen på ±0,0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av.