För att välja vilken roll minneskortet spelar i kortplats 2 när två minneskort är isatta, välj [ Roll spelad av kortet i kortplats 2 ] i fototagningsmenyn.

Alternativ

Beskrivning

P

[ Brädda ]

Kortet i fack 2 används endast när kortet i fack 1 är fullt.

Q

[ Säkerhetskopiering ]

Varje bild spelas in två gånger, en gång på kortet i kortplats 1 och igen på kortet i kortplats 2.

R

[ RAW plats 1 - JPEG plats 2 ]

 • NEF (RAW)-kopior av foton tagna med inställningarna NEF (RAW) + JPEG spelas endast in på kortet i kortplats 1, JPEG-kopior endast på kortet i kortplats 2.

 • Bilder tagna med andra bildkvalitetsinställningar spelas in två gånger med samma inställning, en gång på kortet i kortplats 1 och igen på kortet i kortplats 2.

O

[ JPEG-plats 1 - JPEG-plats 2 ]

 • Två JPEG-kopior spelas in, en till varje minneskort.

 • Kopian som sparas på kortet i kortplats 1 spelas in med den bildkvalitet och storlek som valts via T -knappen eller fototagningsmenyn. Kopian som sparas på kortet i kortplats 2 spelas in med bildkvaliteten [ JPEG basic ] och storleken antingen [ Medium ] eller [ Små ]. Storleken kan väljas genom att trycka på 2 när [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] är markerad.

 • Vid bildkvaliteter NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG motsvarar detta alternativ [ Säkerhetskopiering ].

 • Storleken på bilderna som spelats in på kortet i kortplats 2 visas på den bakre kontrollpanelen.

[ RAW-plats 1 - JPEG-plats 2 ]

Om [ ] är valt för [ Flerexponering ] > [ Spara enskilda bilder (NEF) ] i fototagningsmenyn, eller om [ ] är valt för [ HDR (högt dynamiskt omfång) ] > [ Spara enskilda bilder (NEF) ] i fototagningsmenyn, kommer obearbetade kopior av de individuella NEF (RAW)-foton som utgör varje multiexponerings- eller HDR-bild att spelas in på båda minneskorten tillsammans med JPEG-kompositen, oavsett vilket alternativ som valts för bildkvalitet.

[ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] och [JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2]
 • Sökaren och den övre kontrollpanelen visar antalet återstående exponeringar på kortet med minsta möjliga utrymme.

 • Avtryckaren avaktiveras när något av korten är fullt.

Visa foton i dubbla format
 • Använd alternativet [ Dual-format recording PB slot ] i uppspelningsmenyn för att välja den plats från vilken dual-format foton spelas upp.

 • När du tittar på foton i två format kan du se den andra kopian med [ Hoppa till kopiera på annat kort ] i i -menyn.

Spela in filmer

När två minneskort är isatta i kameran, kan platsen som används för att spela in filmer väljas med alternativet [ Destination ] i filminspelningsmenyn.

Ta bort kopior

När du raderar bilder inspelade med [ Säkerhetskopiering ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] kan du välja att radera antingen båda kopiorna eller bara kopian på kortet i den aktuella kortplatsen .

 • Om du trycker på O ( Q ) när en bild skapad med något av dessa alternativ är markerad under uppspelning visas ett bekräftelsemeddelande.

 • Om du bara vill ta bort kopian på kortet i den aktuella kortplatsen markerar du [ Vald bild ] och trycker på O ( Q ) igen.

 • För att radera båda kopiorna markerar du [ Samma bilder på w och x ] och trycker på O ( Q ).

 • Om ett röstmemo läggs till bilden kommer en bekräftelsedialogruta att visas. Om du bara vill ta bort röstmemot markerar du [ Endast röstmemo ] och trycker på O ( Q ).

Ta bort alternativ

Använd alternativet [ Ta bort bilder från båda platserna ] i uppspelningsmenyn för att välja de alternativ som visas när en bild raderas.