Twórz małe kopie wybranych fotografii. Jeśli włożone są dwie karty pamięci, możesz wybrać kartę używaną do przechowywania kopii o zmienionym rozmiarze.

Zmiana rozmiaru wielu obrazów

Jeśli uzyskano dostęp do menu retuszu za pomocą G , można zmienić rozmiar wielu wybranych zdjęć.

 1. Wybierz [ Zmień rozmiar ] w menu retuszu.

  Wyróżnij [ Zmień rozmiar ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz miejsce docelowe.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, możesz wybrać miejsce docelowe dla wyretuszowanych kopii, podświetlając [ Wybierz miejsce docelowe ] i naciskając 2 .

  • Opcja [ Wybierz miejsce docelowe ] nie jest dostępna, gdy włożona jest tylko jedna karta pamięci. Przejdź do kroku 3.

  • Naciskaj 1 lub 3 aby wyróżnić gniazdo karty, a następnie naciśnij J .

 3. Wybierz rozmiar.

  • Wyróżnij [ Wybierz rozmiar ] i naciśnij 2 .

  • Wyróżnij żądany rozmiar (długość w pikselach) za pomocą 1 i 3 i naciśnij J .

 4. Wybierz sposób wyboru obrazów.

  Opcja

  Opis

  [ Wybierz obraz(y) ]

  Zmień rozmiar wybranych obrazów. Można wybrać wiele obrazów.

  [ Wybierz datę ]

  Zmień rozmiar wszystkich zdjęć zrobionych w wybrane dni.

  [ Wybierz folder ]

  Zmień rozmiar wszystkich obrazów w wybranym folderze.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz obrazy ] przejdź do kroku 6.

 5. Wybierz gniazdo źródłowe.
  • Wyróżnij gniazdo z kartą zawierającą zdjęcia i naciśnij 2 .

  • Jeśli włożona jest tylko jedna karta pamięci, nie pojawi się monit o wybranie gniazda.

 6. Wybierz zdjęcia.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz obrazy ] :

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

  • Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk X ( T ).

  • Aby wybrać podświetlony obraz, naciśnij przycisk W ( Y ). Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną 8 Aby usunąć zaznaczenie podświetlonego zdjęcia, naciśnij ponownie przycisk W ( Y 8 nie będzie już wyświetlana. Wszystkie wybrane zdjęcia zostaną skopiowane w rozmiarze wybranym w kroku 3.

  • Naciśnij J aby kontynuować po zakończeniu wyboru.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz datę ] :

  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).

  • Wszystkie zdjęcia wykonane w dniach oznaczonych znacznikiem ( M ) zostaną skopiowane w rozmiarze wybranym w kroku 3.

  • Naciśnij J aby kontynuować po wybraniu żądanych dat.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz folder ] :

  • Wyróżnij folder i naciśnij J aby go wybrać; wszystkie obrazy w wybranym folderze zostaną skopiowane w rozmiarze wybranym w kroku 3.

 7. Zapisz kopie o zmienionym rozmiarze.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia; wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J aby zapisać kopie o zmienionym rozmiarze.

Zmień rozmiar

W zależności od rozmiaru kopii o zmienionym rozmiarze, powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne, gdy wyświetlane są kopie o zmienionym rozmiarze.