„Przetwarzanie NEF (RAW)” służy do zapisywania zdjęć NEF (RAW) w innych formatach, takich jak JPEG. W aparacie można tworzyć kopie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW), jak opisano poniżej.

 1. Wybierz opcję [ Przetwarzanie NEF (RAW) ] w menu retuszu.

  Wyróżnij [ Przetwarzanie NEF (RAW) ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz miejsce docelowe.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, możesz wybrać miejsce docelowe dla wyretuszowanych kopii, podświetlając [ Wybierz miejsce docelowe ] i naciskając 2 .

  • Opcja [ Wybierz miejsce docelowe ] nie jest dostępna, gdy włożona jest tylko jedna karta pamięci. Przejdź do kroku 3.

  • Naciskaj 1 lub 3 aby wyróżnić gniazdo karty, a następnie naciśnij J .

 3. Wybierz sposób wyboru obrazów.

  Opcja

  Opis

  [ Wybierz obraz(y) ]

  Utwórz kopie JPEG wybranych zdjęć w formacie NEF (RAW). Można wybrać wiele zdjęć w formacie NEF (RAW).

  [ Wybierz datę ]

  Utwórz kopie JPEG wszystkich zdjęć w formacie NEF (RAW) zrobionych w wybrane dni.

  [ Wybierz folder ]

  Utwórz kopie JPEG wszystkich zdjęć w formacie NEF (RAW) w wybranym folderze.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz obrazy ] przejdź do kroku 5.

 4. Wybierz gniazdo źródłowe.
  • Wyróżnij gniazdo z kartą zawierającą zdjęcia w formacie NEF (RAW) i naciśnij 2 .

  • Jeśli włożona jest tylko jedna karta pamięci, nie pojawi się monit o wybranie gniazda.

 5. Wybierz zdjęcia.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz obrazy ]:

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

  • Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk X ( T ).

  • Aby wybrać podświetlony obraz, naciśnij przycisk W ( Y ). Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną L Aby usunąć zaznaczenie bieżącego obrazu, naciśnij ponownie przycisk W ( Y L nie będzie już wyświetlane. Wszystkie obrazy będą przetwarzane przy użyciu tych samych ustawień.

  • Naciśnij J aby zapisać zmiany.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz datę ]:

  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).

  • Wszystkie zdjęcia wykonane w datach oznaczonych znacznikiem ( M ) będą przetwarzane przy użyciu tych samych ustawień.

  • Naciśnij J aby zapisać zmiany.

  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz folder ]:

  Wyróżnij folder i naciśnij J aby go wybrać; wszystkie obrazy w wybranym folderze zostaną przetworzone przy użyciu tych samych ustawień.

 6. Wybierz ustawienia dla kopii JPEG.

 7. Skopiuj zdjęcia.
  • Wyróżnij [ WYKONAJ ] i naciśnij J aby utworzyć kopię wybranego zdjęcia w formacie JPEG.

  • Jeśli wybrano wiele zdjęć, po wyróżnieniu [ WYKONAJ ] i naciśnięciu J zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia; Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J aby utworzyć kopie JPEG wybranych zdjęć.

  • Aby wyjść bez kopiowania zdjęć, naciśnij przycisk G

Przetwarzanie NEF (RAW)
 • Przetwarzanie NEF (RAW) jest dostępne tylko w przypadku zdjęć NEF (RAW) utworzonych tym aparatem. Nie można wybrać zdjęć w innych formatach ani zdjęć NEF (RAW) wykonanych innymi aparatami lub programem Camera Control Pro 2.

 • [ Kompensacja ekspozycji ] można ustawić tylko na wartości od -2 do +2 EV.