Twórz kopie ze zmniejszonymi zniekształceniami peryferyjnymi; może to zredukować dystorsję beczkowatą na zdjęciach zrobionych obiektywami szerokokątnymi lub dystorsję poduszkową na zdjęciach zrobionych teleobiektywami. Wybierz opcję [ Auto ], aby aparat automatycznie korygował zniekształcenia, a następnie dokonaj precyzyjnych regulacji za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Wybierz opcję [ Ręcznie ], aby ręcznie zredukować zniekształcenia.

  • Efekt można podejrzeć na ekranie edycji.

  • Opcja [ Auto ] jest przeznaczona tylko do zdjęć zrobionych obiektywami typu G, E i D. Należy jednak pamiętać, że niektórych obiektywów tego typu, w tym soczewek PC i rybich oczu, nie można używać. W przypadku innych obiektywów rezultaty nie są gwarantowane.

  • Zwróć uwagę, że [ Ręczny ] musi być używany w przypadku kopii utworzonych przy użyciu opcji [ Auto ] oraz w przypadku zdjęć zrobionych przy użyciu opcji [ Automatyczna kontrola dystorsji ] w menu wykonywania zdjęć. Ręczna kontrola zniekształceń nie może być dalej stosowana do kopii utworzonych za pomocą opcji [ Ręczny ].

  • Naciśnij 4 aby zredukować dystorsję poduszkową, 2 aby zredukować dystorsję beczkowatą.

  • Naciśnij J aby zapisać wyretuszowaną kopię.

Kontrola zniekształceń
  • Zwróć uwagę, że większa ilość kontroli dystorsji skutkuje przycięciem większej liczby krawędzi.

  • Kontrola dystorsji może mocno przyciąć lub zniekształcić krawędzie kopii utworzonych ze zdjęć zrobionych obiektywami DX w obszarach obrazu innych niż [ DX (24×16) ].