Utwórz przyciętą kopię wybranego zdjęcia. Zdjęcie jest wyświetlane z wybranym przycięciem zaznaczonym na żółto; utwórz przyciętą kopię zgodnie z poniższym opisem.

Do

Opis

Rozmiar przycięcia

Naciśnij X ( T ) lub W ( Y ), aby wybrać rozmiar przycięcia.

Aby zmienić proporcje kadrowania

Obróć główne pokrętło sterowania.

Aby ustawić przycięcie

Użyj wybieraka wielofunkcyjnego.

Aby utworzyć przyciętą kopię

Naciśnij J aby zapisać bieżący kadr jako osobny plik.

Przycięte obrazy
  • W zależności od rozmiaru przyciętej kopii, powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne, gdy wyświetlane są przycięte kopie.

  • Rozmiar przycięcia pojawia się w lewym górnym rogu ekranu przycinania. Rozmiar kopii różni się w zależności od rozmiaru przycięcia i proporcji.