Подесите подешавања подручја слике. За више информација погледајте „Подешавање подешавања области слике“ ( Подешавање подешавања области слике ).