Снимите фотографије у одабраном интервалу док се не сними одређени број снимака. За више информација погледајте „Снимање фотографија у одређеном интервалу (интервално снимање са тајмером)“ ( Снимање фотографија у подешеном интервалу (интервално снимање са тајмером) ).