Снимите две до десет експозиција NEF ( RAW ) као једну фотографију. За више информација погледајте „Комбиновање вишеструких експозиција на једној фотографији (вишеструка експозиција)“ ( Комбиновање вишеструких експозиција на једној фотографији (вишеструка експозиција) ).