Сачувајте модификоване контроле слике као прилагођене контроле слике. За више информација погледајте „Креирање прилагођених контрола слике“ ( Креирање прилагођених контрола слике ).