Fotografije snimljene pri visokim ISO osjetljivostima mogu se obraditi kako bi se smanjio "šum" (nasumično raspoređeni svijetli pikseli).

Opcija

Opis

[ Visoko ]

Smanjite šum na fotografijama snimljenim pri svim ISO osjetljivostima. Što je veća osetljivost, to je veći efekat. Odaberite količinu smanjenja šuma koja se izvodi između [ Visoko ], [ Normalno ] i [ Nisko ].

[ Normalno ]

[ Nisko ]

[ Isključeno ]

Smanjenje buke se izvodi samo prema potrebi. Količina izvršene redukcije šuma je uvijek manja nego kada je odabrano [ Low ].