Одаберите тип компресије и дубину бита за NEF ( RAW ) фотографије.

NEF ( RAW ) Компресија

Опција

Опис

N

[ компримовани без губитака ]

NEF слике се компримују помоћу реверзибилног алгоритма. Добијене датотеке су око 60% до 80% величине некомпримованих слика.

O

[ Компресовано ]

NEF слике се компримују помоћу неповратног алгоритма. Добијене датотеке су око 45% до 65% величине некомпресованих слика.

NEF ( RAW ) Бит Дубина

Опција

Опис

q

[ 12-битни ]

NEF ( RAW ) слике се снимају на дубини од 12 бита.

r

[ 14-битни ]

NEF ( RAW ) слике се снимају на дубини од 14 бита. Датотеке снимљене на дубини бита од 14 бита садрже више података о боји него слике снимљене помоћу [ 12-бита ]. Датотеке снимљене на дубини бита од 14 бита такође су веће од слика снимљених помоћу [ 12-бита ].