Smanjite „šum“ (svetle tačke ili maglu) na fotografijama snimljenim pri malim brzinama zatvarača.

Opcija

Opis

[ Uključeno ]

Smanjite šum na fotografijama snimljenim pri brzinama zatvarača manjim od 1 s.

[ Isključeno ]

Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji je onemogućeno.

  • Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji vrši se nakon snimanja fotografije. Tokom obrade, “ l m ” će treptati na kontrolnoj tabli i tražilu. Slike se ne mogu snimati dok ekran ne prestane da treperi. Vrijeme potrebno za obradu fotografija nakon snimanja se otprilike udvostručuje.

Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji

Ako se kamera isključi prije nego što se obrada završi, slika će biti sačuvana, ali smanjenje šuma neće biti izvršeno.