Камера аутоматски снима фотографије у одабраним интервалима како би креирала филм са временским интервалом. За више информација погледајте „Креирање филма од фотографија (филм са временским одмаком)“ ( Прављење филма од фотографија (филм са временским одмаком) ).