Skift tidszoner, indstil kameraets ur, vælg datovisningsrækkefølgen, og slå sommertid til eller fra. Sørg for at tjekke kameraets ur regelmæssigt i forhold til mere præcise ure og juster klokkeslæt og datoindstillinger efter behov.

Mulighed Beskrivelse
Tidszone Vælg en tidszone. Kamerauret indstilles automatisk til tiden i den nye tidszone.
Dato og tid Indstil kameraets ur.
Datoformat Vælg den rækkefølge, som dag, måned og år skal vises i.
Sommertid Slå sommertid til eller fra. Kameraets ur vil automatisk blive fremført eller sat en time tilbage. Standardindstillingen er Fra .

Hvis uret nulstilles, vises en t indikator.