Vælg en mappe til afspilning.

Mulighed Beskrivelse
(Mappenavn) Billeder i alle mapper med det valgte navn vil være synlige under afspilning. Mapper kan omdøbes ved at bruge indstillingen Lagermappe > Omdøb i fotooptagelsesmenuen ( 0 Lagermappe ).
Alle Billeder i alle mapper vil være synlige under afspilning.
Nuværende Kun billeder i den aktuelle mappe vil være synlige under afspilning.