Sammenlign retoucherede kopier med de originale fotografier. Denne indstilling kan kun tilgås ved at trykke på knappen i og vælge Retouchering , når en kopi eller original vises.

 1. Vælg en retoucheret kopi (vist med et p -ikon) eller en original, der er blevet retoucheret.

 2. Vis retoucheringsmuligheder.

  Tryk på i og vælg Retouchering .

 3. Vælg Side-by-side sammenligning .

  Fremhæv Side-by-side sammenligning , og tryk på J .

 4. Sammenlign kopien med originalen.

  Kildebilledet vises til venstre, den retoucherede kopi til højre, og de muligheder, der bruges til at oprette kopien, vises øverst på skærmen. Tryk på 4 eller 2 for at skifte mellem kildebilledet og den retoucherede kopi. For at se det fremhævede billede i fuld ramme skal du trykke og holde på X -knappen. Hvis kopien blev oprettet fra to kildebilleder ved hjælp af billedoverlejring , eller hvis kilden er blevet kopieret flere gange, skal du trykke på 1 eller 3 for at se de andre billeder. For at afslutte afspilning skal du trykke på K knappen eller trykke på J for at afslutte fuldskærmsvisning med det fremhævede billede vist.

  Indstillinger, der bruges til at oprette kopi

  Kildebillede

  Retoucheret kopi

Side-by-side sammenligning

Kildebilledet vil ikke blive vist, hvis kopien blev oprettet ud fra et fotografi, der var beskyttet eller siden er blevet slettet.