Opret forbindelse til smartphones eller tablets (smart-enheder) via Bluetooth eller Wi-Fi.

Parring (Bluetooth)

Par med eller opret forbindelse til smartenheder ved hjælp af Bluetooth.

Mulighed Beskrivelse
Start parring Par kameraet med en smartenhed ( 0 Opretter forbindelse via Bluetooth ).
Parrede enheder Liste parrede smartenheder, eller skift fra en enhed til en anden.
Bluetooth-forbindelse Vælg Aktiver for at aktivere Bluetooth.

Vælg at sende (Bluetooth)

Vælg billeder til upload til en smartenhed, eller vælg, om du vil markere billeder til upload, efterhånden som de tages. Upload begynder med det samme, når en forbindelse er etableret.

Mulighed Beskrivelse
Vælg automatisk at sende Hvis Til er valgt, vil billeder blive markeret til upload til en smartenhed, efterhånden som de tages (dette gælder ikke for billeder taget i filmtilstand, som skal vælges til upload manuelt). Uanset hvilken indstilling der er valgt med kameraet, uploades billeder i JPEG-format i en størrelse på 2 megapixels.
Vælg manuelt for at sende Marker valgte billeder til upload.
Fravælg alle Fjern overførselsmærkning fra alle billeder.

Wi-Fi-forbindelse

Opret forbindelse til smartenheder via Wi-Fi.

Etabler Wi-Fi-forbindelse

Opret en Wi-Fi-forbindelse til en smartenhed. For at oprette forbindelse skal du vælge kameraets SSID på smartenheden og indtaste adgangskoden ( 0 Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) ). Når en forbindelse er etableret, ændres denne mulighed til Luk Wi-Fi-forbindelse , som kan bruges til at afslutte forbindelsen, når det ønskes.

Indstillinger for Wi-Fi-forbindelse

Få adgang til følgende Wi-Fi-indstillinger:

  • SSID : Indstil kameraets SSID.
  • Godkendelse/kryptering : Vælg OPEN eller WPA2-PSK-AES .
  • Adgangskode : Indstil kameraets adgangskode.
  • Kanal : Vælg Auto for at få kameraet til at vælge kanalen automatisk, eller vælg Manuel og vælg kanalen manuelt.
  • Aktuelle indstillinger : Se aktuelle Wi-Fi-indstillinger.
  • Nulstil forbindelsesindstillinger : Vælg Ja for at nulstille Wi-Fi-indstillinger til standardværdier.

Send i slukket tilstand

Hvis Til er valgt, vil upload af billeder til smartenheder, der er tilsluttet via Bluetooth, fortsætte, selv når kameraet er slukket.