Камерата е оборудвана с два слота за карти с памет (слотове 1 и 2), позволяващи едновременно използване на две карти с памет.

  • Изключете фотоапарата, преди да поставите или извадите карти с памет.

  • Като държите картата с памет в показаната ориентация, плъзнете я направо в слота, докато щракне на мястото си.

Брой оставащи експозиции
  • Дисплеят за снимане и контролният панел показват броя на снимките, които могат да бъдат направени при текущите настройки.

  • Стойностите над 1000 се закръгляват надолу до най-близките сто. Например стойности между 8000 и 8099 се показват като 8,0 k.

  • Ако няма поставени карти с памет, ще се покаже индикатор [–E–].

Премахване на карти с памет

След като се уверите, че лампичката за достъп до картата с памет е изключена, изключете фотоапарата, отворете капака на слота за карта с памет и натиснете картата, за да я извадите ( q ). След това картата може да бъде извадена на ръка ( w ).

Предупреждение за висока температура на картата с памет

Както е посочено от вътрешната страна на капака на слота за карта с памет, картите с памет, поставени във фотоапарата, може да се нагорещят. Не се опитвайте да изваждате карти с памет, ако на дисплея за снимане се появи предупреждение за висока температура; вместо това изчакайте камерата да изстине и предупреждението да изчезне от дисплея.

Икони на слот

Местоположението на текущата снимка се показва с икона в долния ляв ъгъл на дисплея за възпроизвеждане.