Камерата е снабдена с два слота за карти памет (слотове 1 и 2), позволяващи едновременно използване на две карти памет.

  • Изключете фотоапарата, преди да поставите или извадите карти с памет.

  • Като държите картата с памет в показаната ориентация, я плъзнете направо в слота, докато щракне на място.

Брой оставащи експозиции
  • Дисплеят за снимане и контролният панел показват броя снимки, които могат да бъдат направени при текущите настройки.

  • Стойностите над 1000 се закръглят надолу до най-близката стотица. Например стойности между 8000 и 8099 се показват като 8,0 k.

  • Ако не са поставени карти с памет, ще се покаже индикатор [–E–] .

Икони на слота

Местоположението на текущата снимка се показва чрез икона в долния ляв ъгъл на дисплея за възпроизвеждане.

Премахване на карти с памет

След като се уверите, че лампата за достъп до картата с памет е изключена, изключете фотоапарата, отворете капака на слота за карта с памет и натиснете картата навътре, за да я извадите ( q ). След това картата може да бъде извадена на ръка ( w ).

Предупреждение за висока температура на карта с памет

Както е посочено на етикета под капака на слота за карта с памет, картите с памет може да се нагорещят, докато се поставят във фотоапарата. Изчакайте всички предупреждения за висока температура да изчезнат от дисплея за снимане, преди да боравите с фотоапарата и картите с памет.