Дистанционна фотография, базирана на камера (синхронизирано освобождаване)

Главна камера може да се използва за освобождаване на затворите на до десет отдалечени камери в една и съща група ( синхронизирано освобождаване ).

Синхронизиране на часовника (Синхронизиране на дата и час)

Синхронизирайте часовниците на множество камери чрез мрежа ( Синхронизиране на часовниците на камерата ).