Дистанционна фотография с камера (синхронизирано пускане)

Главна камера може да се използва за освобождаване на затворите на до десет отдалечени камери в една и съща група ( Синхронизирано освобождаване ).

Синхронизиране на часовника (Синхронизиране на дата и час)

Синхронизирайте часовниците на множество камери чрез мрежа ( Синхронизиране на часовници на камера ).