Камерата може да бъде свързана към телевизори, рекордери и други устройства с HDMI конектори. Използвайте HDMI кабел тип А на трета страна. Кабелът трябва да се закупи отделно. Винаги изключвайте фотоапарата, преди да свържете или разкачите кабел.

1

HDMI конектор за връзка с камера

2

HDMI конектор за връзка с външно устройство *

  • Изберете кабел с конектор, който съответства на конектора на HDMI устройството.