Следващата таблица показва капацитета на буфера и приблизителния брой снимки, които могат да бъдат съхранени на 325 GB 1 карта с различни качества на изображението ( Регулиране на качеството на изображението ) и размери ( Избор на размер на изображението ), когато е избрано [ FX (36 × 24) ]. за [ Изберете област на изображението ]. Действителният капацитет варира в зависимост от условията на снимане и вида на картата.

Качество на изображението

Размер на изображението

Размер на файла

Брой оставащи експозиции 2

Капацитет на буфера 2, 3

NEF (RAW), компресия без загуби

Прибл. 55,1 MB

3600 кадъра

79 кадъра

NEF (RAW), висока ефективност m

Прибл. 33,0 MB

8500 кадъра

685 кадъра

NEF (RAW), висока ефективност

Прибл. 22,0 MB

12 100 кадъра

Над 1000 кадъра

JPEG добър 4

Голям

Прибл. 24,1 MB

10 400 кадъра

Над 1000 кадъра

Среден

Прибл. 14,3 MB

17 700 кадъра

малък

Прибл. 7,0 MB

35 400 кадъра

JPEG нормален 4

Голям

Прибл. 12,2 MB

20 600 кадъра

Над 1000 кадъра

Среден

Прибл. 7,2 MB

34 400 кадъра

малък

Прибл. 3,6 MB

68 800 кадъра

JPEG основен 4

Голям

Прибл. 5,3 MB

39 900 кадъра

Над 1000 кадъра

Среден

Прибл. 3,4 MB

65 200 кадъра

малък

Прибл. 1,9 MB

123 000 кадъра

  1. Цифрите са за ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB карта с памет (от септември 2021 г.) с обектив NIKKOR Z 50mm f/1.8S, монтиран на фотоапарата.

  2. Броят на снимките, които могат да бъдат запазени на картата с памет или съхранени в буферната памет, варира в зависимост от записаната сцена.

  3. Максимален брой експозиции, които могат да бъдат съхранени в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне в някои ситуации, включително когато:

    • е избрана опция за JPEG с оптимална компресия ([ m ]) за [ Качество на изображението ] или

    • [ ON ] е избрано за [ Auto distortion control ].

  4. Фигурите предполагат, че е избрана опция за приоритет на размера (опция, която не е маркирана с [ m ]) за [ Качество на изображението ]. Избирането на опция за оптимално компресиране ([ m ]) увеличава размера на файла; броят на изображенията и капацитетът на буфера намаляват съответно.