Високочестотното намаляване на трептенето, което може да бъде присвоено на контролите на фотоапарата с помощта на потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ], вече може да бъде достъпно чрез елементи [ Високочестотно намаляване на трептенето ] в менютата за заснемане на снимки и видеозапис. Избирането на [ Вкл. (фина настройка на скоростта на затвора) ] позволява скоростите на затвора между 1/8000 и 1/30 s да бъдат регулирани на по-малки стъпки, позволявайки скорости, които поддържат трептенето до минимум, да бъдат намерени чрез визуализация на монитора.

  • Поддържането на експозицията вече се прилага по време на намаляване на високочестотното трептене, когато [ ISO чувствителност ] е избрано за потребителска настройка b7 [ Keep exp. когато f/ се промени ].