Елементите [ Намаляване на трептенето при висока честота ] са добавени към менютата за заснемане на снимки и запис на видео. Избирането на [ Вкл. (фина настройка на скоростта на затвора) ] позволява скоростите на затвора между 1/8000 и 1/30 s да бъдат регулирани на по-малки стъпки, позволявайки скорости, които поддържат трептенето до минимум , да бъдат намерени чрез визуализация на монитора.

  • Високочестотното намаляване на трептенето е налично в режими S и M по време на неподвижна фотография и в режим M по време на видеозапис.

  • Поддържането на експозицията вече се прилага по време на намаляване на високочестотното трептене в режим на снимка, когато [ ISO чувствителност ] е избрано за потребителска настройка b7 [ Keep exp. когато f/ се промени ].