За да видите мрежовото меню, изберете раздел F в менютата на камерата.

Мрежовото меню съдържа следните елементи:

Вещ

0

[ Самолетен режим ]

Самолетен режим

[ Кабелна LAN ]

Кабелен LAN

[ Свързване към смарт устройство ]

Свържете се със смарт устройство

[ Свързване към компютър ]

Свързване с компютър

[ Свързване към FTP сървър ]

Свържете се с FTP сървър

[ Свързване с други камери ]

Свързване с други камери

[ USB ]

USB

[ Стартиране през LAN ]

Стартирайте през LAN

[ Честотна лента на рутера ]

Честотна лента на рутера

[ MAC адрес ]

Мак адрес

Вижте също

„Настройки на мрежовото меню по подразбиране“ ( Настройки на мрежовото меню по подразбиране )