За да видите мрежовото меню, изберете F в менютата на камерата.

Мрежовото меню съдържа следните елементи:

Вещ

0

[ Самолетен режим ]

Самолетен режим

[ Кабелна LAN ]

Кабелна LAN

[ Свързване със смарт устройство ]

Свържете се със смарт устройство

[ Свързване с компютър ]

Свържете се с компютъра

[ Свързване с FTP сървър ]

Свържете се с FTP сървър

[ Свързване с други камери ]

Свържете се с други камери

[ USB ]

USB

[ Стартиране чрез LAN ]

Стартирайте през LAN

[ Честотна лента на рутера ]

Честотен обхват на рутера

[ MAC адрес ]

Мак адрес

Вижте също

„По подразбиране на мрежовото меню“ (По подразбиране на мрежовото меню )