За да покажете менюто за възпроизвеждане, изберете раздела D (меню за възпроизвеждане) в менютата на камерата.

Менюто за възпроизвеждане съдържа следните елементи:

Вещ

0

[ Изтриване ]

Изтрий

[ Папка за възпроизвеждане ]

Папка за възпроизвеждане

[ Опции за показване на възпроизвеждане ]

Опции за възпроизвеждане на дисплея

[ Изтриване на снимки от двата слота ]

Изтрийте снимки от двата слота

[ PB слот за запис с двоен формат ]

PB слот за запис с двоен формат

[ Филтрирани критерии за възпроизвеждане ]

Филтрирани критерии за възпроизвеждане

[ Преглед на снимка ]

Преглед на картината

[ След изтриване ]

След изтриване

[ След взривяване, показване ]

След взривяване, шоу

[ Завъртете високо ]

Завъртете високо

[ Копиране на изображение(а) ]

Копиране на изображение(а)

Вижте също

„По подразбиране на менюто за възпроизвеждане“ (По подразбиране на менюто за възпроизвеждане ).