[ Централно претеглена зона ] е добавен към опциите за показване на снимане, налични чрез потребителски настройки d18 [ Показване на снимане на персонализиран монитор ] и d19 [ Показване на снимане с персонализиран визьор ].

  • Активирането ( M ) на тази опция добавя кръг от 8 или 12 mm към центъра на дисплея за снимане, когато [ Измерване с централно претегляне ] е избрано за [ Измерване ] в менюто за заснемане на снимки.

  • Размерът на кръга варира в зависимост от опцията, избрана за потребителска настройка b5 [ Center-weighted area ]. Кръгът не се показва, когато е избрано [ Средно ].