Направени са допълнения към ролите, налични за потребителска настройка f3 [ Персонализирани контроли (възпроизвеждане) ] ( f3: Персонализирани контроли (възпроизвеждане) ) и контролите, към които могат да бъдат присвоени.

Нови персонализирани контроли

[ Бутон DISP ] е добавен към списъка с персонализирани контроли.

Нови роли

Вещ

Описание

N

[ Филтрирано възпроизвеждане (изберете критерии) ]

Натиснете контролата, за да преминете към [ Филтрирани критерии за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане.

O

[ Стартиране на възпроизвеждане на серия ]

Натискането на контролата, когато картина от серия се показва на цял кадър, стартира автоматично възпроизвеждане на останалите снимки. Възпроизвеждането спира, когато контролът бъде отпуснат ( Обработка на пакети като групи ).

M

[ Информационен дисплей за цикъл ]

Натиснете бутона за управление, за да превключите показването на информация за снимката по време на възпроизвеждане на цял екран. Наличните страници могат да бъдат избрани чрез [ Опции за показване на възпроизвеждане] в менюто за възпроизвеждане.

P

[ Възобновяване на снимането ]

Натиснете контролата, за да прекратите възпроизвеждането и да се върнете в режим на снимане.