„RAW видео“ се отнася за видео, записано с [ N-RAW 12-битов (NEV) ] или [ ProRes RAW HQ 12-битов (MOV) ], избран за [ Видео файл тип ] в менюто за видеозапис.

Внимание: Записване на RAW видео

Следните ограничения се прилагат, когато е избрано [ N-RAW 12-bit (NEV) ] или [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ].

  • ISO чувствителността от Hi 0,3 до Hi 2,0 не е налична.

  • [ Active D-Lighting ], [ High ISO NR ], [ Компенсация на дифракция ] и [ Electronic VR ] не са налични в менюто за запис на видео.

  • RAW видеоклиповете не могат да се редактират на камерата.

  • Независимо от опцията, избрана за [ HDMI ] > [ Изходна резолюция ] в менюто за настройка, максималната изходна разделителна способност е 1920 × 1080.

  • За информация относно предпазните мерки, които се прилагат, когато [ N-Log ] е избрано за тонален режим, вижте „Записване на N-Log видео“ ( Записване на N-Log видео ).

Преглед и редактиране на RAW видеоклипове

RAW видеоклипове могат да се гледат и редактират само с компютърен софтуер, който поддържа RAW видео формат. Софтуерът NX Studio на Nikon поддържа само показването на MP4 прокси видеоклипове, записани заедно с RAW видеоклипове.