Може да успеете да разрешите всички проблеми с камерата, като следвате стъпките по-долу. Проверете този списък, преди да се консултирате с вашия търговец или оторизиран сервизен представител на Nikon.

СТЪПКА 1

Проверете списъка с често срещани проблеми.

Често срещаните проблеми и решения са изброени в следните раздели:

СТЪПКА 2

Изключете фотоапарата и извадете батерията, след това изчакайте около минута, поставете отново батерията и включете фотоапарата.

Фотоапаратът може да продължи да записва данни в картата с памет след снимане. Изчакайте поне минута, преди да извадите батерията.

СТЪПКА 3

Търсете в уебсайтовете на Nikon.

  • За информация за поддръжка и отговори на често задавани въпроси посетете уебсайта за вашата страна или регион ( Life-Long Learning ).

  • За да изтеглите най-новия фърмуер за вашия фотоапарат, посетете:
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

СТЪПКА 4

Консултирайте се с оторизиран сервизен представител на Nikon.

Възстановяване на настройките по подразбиране
  • В зависимост от текущите настройки някои елементи от менюто и други функции може да не са налични. За достъп до елементи от менюто, които са в сиво, или функции, които иначе не са достъпни, опитайте да възстановите настройките по подразбиране, като използвате елемента [ Нулиране на всички настройки ] в менюто за настройка.

  • Имайте предвид обаче, че профилите на безжичната мрежа, информацията за авторските права и други генерирани от потребителя записи също ще бъдат нулирани. След нулиране настройките не могат да бъдат възстановени.