Функциите, добавени или актуализирани с версия 3.00 на фърмуера „C“ на камерата, са обобщени по-долу. Повече информация можете да намерите на посочените страници. За информация относно елементите на менюто и настройките по подразбиране за “C” версия на фърмуера 3.00 вижте “Елементи на менюто и настройките по подразбиране за “C” версия на фърмуера 3.00” ( Елементи на менюто и настройките по подразбиране за “C” версия на фърмуера 3.00 ).