[ Цвят на фокусната точка за 3D проследяване ] е добавен към наличните опции за потребителска настройка a11 [ Показване на фокусна точка ] ( a11: Показване на фокусна точка ). Цветът на фокусната точка, показван, когато [ 3D-проследяване ] е избрано за режим на AF-зона, може да бъде избран от [ Бяло ] и [ Червено ].