Снимките могат да бъдат защитени, за да се предотврати случайното им изтриване. Защитените снимки обаче ще бъдат изтрити, когато картата с памет бъде форматирана ( Форматиране на карта с памет ).

  1. Изберете снимка.

    • Показване на снимката при възпроизвеждане на цял екран или увеличение при възпроизвеждане.

    • Като алтернатива можете да маркирате снимката в списъка с миниатюри, като използвате мултиселектора.

  2. Натиснете бутона g ( Fn4 ).
    • Защитените снимки са маркирани с икона P

    • За да премахнете защитата, покажете снимката или я маркирайте в списъка с миниатюри и натиснете g ( Fn4 ) отново.

Гласови бележки

Защитата на снимки също защитава всички гласови бележки, записани със снимките. Гласовите бележки не могат да бъдат защитени отделно.

Внимание: Качване на защитени снимки чрез FTP

Копията на FTP сървъра няма да бъдат защитени, дори ако оригиналите са защитени. Маркировките могат да се добавят с помощта на оценки.

Премахване на защитата от всички снимки

За да премахнете защитата от всички снимки в папката или папките, избрани в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане, натиснете бутоните g ( Fn4 ) и O ( Q ) за около две секунди по време на възпроизвеждане.