Елементът [ Завъртане високо ] в менюто за възпроизвеждане е преименуван на [ Автоматично завъртане на снимки ]. Когато е избран [ ON ], дисплеите в монитора и визьора ще се завъртят, за да съответстват на ориентацията на камерата по време на възпроизвеждане.

  • Когато [ ON ] е избрано за [ Auto rotate info display ] в менюто за настройка, иконите в дисплея за възпроизвеждане също ще се завъртят, за да съответстват на ориентацията на камерата.

  • Когато камерата се държи във висока ориентация, бутоните 1 и 3 поемат ролите, които обикновено играят бутоните 4 и 2 , докато бутоните 4 и 2 поемат ролите, които обикновено играят бутоните 1 и 3 .