Използвайте приложението SnapBridge за безжични връзки между камерата и вашия смартфон или таблет („умно устройство“).

  • Приложенията SnapBridge могат да бъдат изтеглени от Apple App Store ® или от Google Play™.

  • Посетете уебсайта на Nikon за най-новите новини за SnapBridge.

  • Прочетете внимателно всички лицензионни споразумения или други подобни, които се показват при стартиране на SnapBridge, и продължете само ако сте готови да ги приемете.

Какво може да направи SnapBridge за вас

Задачите, които могат да се изпълняват с приложението SnapBridge, са описани по-долу. За подробности вижте онлайн помощта на приложението SnapBridge:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Изтегляне на снимки от камерата

Изтеглете съществуващи снимки на вашето смарт устройство. Те също могат да се изтеглят автоматично, когато бъдат взети.

Дистанционна фотография

Управлявайте камерата и правете снимки от смарт устройството.

Не можете да се свържете?

Ако имате проблеми с установяване на връзка със смарт устройството, опитайте:

  • изключване и включване на камерата и смарт устройството отново или

  • проверка на безжичните настройки на смарт устройството.