Когато камерите са свързани към мрежата с помощта на [ Свързване към други камери ] в мрежовото меню, часовниците на всички камери в текущата свързана група могат да бъдат настроени на часа и датата, отчетени от основната камера. Синхронизацията се прилага за всички опции в менюто за настройка [ Часова зона и дата ] дисплея.

 1. Свържете камерите към мрежата, като използвате [ Свързване с други камери ] > [ Мрежови настройки ] в мрежовото меню.

  За повече информация вижте „Синхронизирано издание“ ( Синхронизирано издание ).

 2. На основната камера изберете [ Свързване с други камери ], след това маркирайте [ Синхронизиране на дата и час ] и натиснете 2 .
  • Основните настройки на часовника на камерата ще се покажат.

  • [ Синхронизиране на дата и час ] не е налично на отдалечените камери.

  • [ Синхронизиране на дата и час ] няма да е налично, ако няма камера, свързана към мрежата.

 3. Натиснете J

  • Часовниците на отдалечените камери ще бъдат настроени на датата и часа, отчетени от основната камера.

  • Когато процесът приключи, ще се покаже съобщение.

  • Натиснете J , за да се върнете към дисплея [ Свързване с други камери ].