Добавена е опция [ Автоматично нулиране на позицията на фокуса ] в [ Снимане с изместване на фокуса ] в менюто за снимане на снимки.

  • Когато е избран [ ON ], фокусът ще се върне в началната позиция, след като всички снимки в текущата последователност бъдат направени. Това ви спестява необходимостта да фокусирате отново всеки път, когато снимате обекти на едно и също фокусно разстояние няколко пъти последователно.

  • Когато е избран [ OFF ], фокусът остава фиксиран на позицията за последния кадър в поредицата.