Информацията за снимката се наслагва върху снимки, показани при възпроизвеждане на цял кадър. Натиснете 1 , 3 или бутона DISP, за да преминете през информацията за снимките, както е показано по-долу.

1

Информация за файла

2

Данни за експозицията *

3

Маркиране на дисплея *

4

RGB хистограма *

5

Данни за снимане *

6

Преглед на данните *

7

Няма (само снимка) *

 • Показва се само ако е избрана съответната опция за [ Опции на дисплея за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане.

Информация за файла

1

Индикатор за гласова бележка ( Гласови бележки )

2

Защита на състоянието ( Защита на снимки от изтриване )

3

Индикатор за ретуширане ( Създаване на ретуширани копия)

4

Маркиране за качване ( Избор на снимки за качване )

5

IPTC предварително зададен индикатор ( IPTC )

6

Фокусна точка * ( Избор на фокусна точка )

7

Номер на кадър/общ брой кадри

8

Качество на изображението ( Настройване на качеството на изображението )

9

Размер на изображението ( Избор на размер на изображението )

10

Област на изображението ( Настройване на настройките за област на изображението)

11

Време на запис ( часова зона и дата )

12

Дата на записа ( часова зона и дата )

13

Актуален слот за карта

14

Оценка ( Снимки за оценка )

15

Име на папка ( папка за съхранение )

16

Име на файла ( Именуване на файл )

 • Показва се само ако [ Фокусна точка ] е избрана за [ Опции на дисплея на възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане.

Данни за експозицията

1

Актуален слот за карта

2

Номер на папка–номер на кадър ( папка за съхранение )

3

Режим на снимане (Избор на режим на снимане )

4

Скорост на затвора ( S (автоматичен приоритет на затвора) , M (ръчен) )

5

Диафрагма ( A (автоматичен приоритет на блендата) , M (ръчен) )

6

Стойност на компенсацията на експозицията ( компенсация на експозицията )

7

ISO чувствителност * ( ISO чувствителност )

 • Показва се в червено, ако снимката е направена с активиран автоматичен контрол на ISO чувствителността.

Маркирайте Дисплей

1

Акцентите (зони, които може да са преекспонирани) мигат на дисплея.

RGB хистограма

1

Баланс на бялото ( Баланс на бялото )

Цветова температура ( Избор на цветова температура )

Ръчно предварително зададено ( Ръчно предварително зададено )

Фина настройка на баланса на бялото ( Fine-Tuning White Balance)

2

Хистограма (RGB канал)

3

Хистограма (червен канал)

4

Хистограма (зелен канал)

5

Хистограма (син канал)

Увеличаване при възпроизвеждане

За да увеличите изображението в дисплея на хистограмата, натиснете X . Хистограмата ще бъде актуализирана, за да покаже само данните за частта от картината, видима на дисплея. Използвайте мултиселектора, за да превъртите до области от рамката, които не се виждат на монитора. Натиснете W ( Q ), за да намалите мащаба.

Хистограми

Хистограмите показват разпределението на тоновете. Яркостта на пикселите (тонът) се нанася върху хоризонталната ос, а броят на пикселите по вертикалната ос.

 • Ако картината съдържа обекти с широк диапазон от яркости, разпределението на тоновете ще бъде относително равномерно.

 • Ако картината е тъмна, разпределението ще бъде изместено наляво.

 • Ако картината е ярка, разпределението ще бъде изместено надясно.

Увеличаването на компенсацията на експозицията измества разпределението на тоновете надясно, докато намаляването на компенсацията на експозицията измества разпределението наляво. Хистограмите могат да дадат груба представа за цялостната експозиция, когато яркото околно осветление затруднява виждането на снимки на монитора.

Хистограмата на дисплея
 • RGB хистограмите показват разпределението на тоновете.

 • Хистограмите на камерата може да се различават от тези, показани в приложенията за изображения. Използвайте ги като ръководство за действителното разпределение на тона.

Данни за снимане

Вижте настройките, които са в сила към момента на заснемане на снимката. Списъкът с данни за снимане има няколко страници, които могат да бъдат разгледани чрез натискане на 1 или 3 . Показаната информация може да бъде избрана с помощта на [ Опции на дисплея за възпроизвеждане ] > [ Подробни данни за снимане ] в менюто за възпроизвеждане.

Основни данни за снимане

1

Измерване ( Измерване )

Скорост на затвора ( S (автоматичен приоритет на затвора) , M (ръчен) )

Диафрагма ( A (автоматичен приоритет на блендата) , M (ръчен) )

2

Режим на снимане (Избор на режим на снимане )

ISO чувствителност 1 ( ISO чувствителност )

3

Стойност на компенсацията на експозицията ( компенсация на експозицията )

Оптимална настройка на експозицията 2 ( b6: Фина настройка на оптималната експозиция )

4

Фокусно разстояние

5

Данни за обектива

6

Режим на фокусиране (режим на фокусиране )

Режим на AF зона (режим на AF зона )

7

Намаляване на вибрациите ( Намаляване на вибрациите )

8

Баланс на бялото 3 ( Баланс на бялото )

9

Фина настройка на баланса на бялото ( Fine-Tuning White Balance)

10

Цветово пространство ( Color Space )

11

Име на камерата

 1. Показва се в червено, ако снимката е направена с активиран автоматичен контрол на ISO чувствителността.

 2. Показва се, ако персонализирана настройка b6 [ Фина настройка на оптимална експозиция ] е зададена на стойност, различна от нула.

 3. Също така включва цветовата температура за снимки, направени с помощта 4 [ Авто ] или D [ Автоматично естествена светлина ].

Flash данни

Данните за светкавицата се показват само за снимки, направени с опционални светкавици ( Снимка със светкавица, Снимка с отдалечена светкавица ).

1

Тип светкавица

2

Дистанционно управление на светкавицата

3

Режим на светкавица ( режими на светкавица )

4

Режим на управление на светкавицата (Режим за управление на светкавицата )

Компенсация на светкавицата ( Компенсация на светкавицата )

Picture Control/HLG данни

Показаните елементи варират в зависимост от Picture Control, който е в сила, когато снимката е направена. Дисплеят за HLG видеоклипове показва опциите, избрани за [ HLG качество ] в менюто за запис на видео.

1

Picture Control ( Picture Controls )

HLG качество ( HLG качество )

Други данни за снимане

1

Високо ISO NR ( Високо ISO NR )

Намаляване на шума при дълга експозиция (NR при дълга експозиция )

2

Активно D-Lighting ( активно D-Lighting )

3

HDR сила ( HDR наслагване )

4

Контрол на винетка ( Контрол на винетка )

5

История на ретушите, направени с помощта на опцията [ Retouch ] в менюто за i ( Създаване на ретуширани копия ). Промените са изброени в реда на прилагане.

6

Коментар на изображение ( Коментар на изображение )

Информацията за авторските права се показва само ако е записана с помощта на елемента [ Информация за авторските права ] в менюто за настройка в момента на заснемане на снимката.

Данни за местоположението

Данните за местоположението се показват само ако са вградени в снимката по времето, когато е заснета.

1

Географска ширина

2

Географска дължина

3

Надморска височина

4

Универсално координирано време (UTC)

IPTC данни

1

Надпис

2

Идентификатор на събитието

3

Заглавие

4

Име на обекта

5

град

6

състояние

7

Страна

8

Категория

9

Supp. котка
(допълнителни категории)

10

Авторски ред

11

Заглавие на авторския ред

12

Писател/Редактор

13

Кредит

14

Източник

Преглед

1

Номер на кадър/общ брой кадри

2

Име на камерата

3

Хистограма ( Хистограми )

4

Качество на изображението ( Настройване на качеството на изображението )

5

Размер на изображението ( Избор на размер на изображението )

6

Област на изображението ( Настройване на настройките за област на изображението)

7

Име на файла ( Именуване на файл )

8

Време на запис ( часова зона и дата )

9

Дата на записа ( часова зона и дата )

10

Актуален слот за карта

11

Име на папка ( папка за съхранение )

12

Оценка ( Снимки за оценка )

1

Индикатор за гласова бележка ( Гласови бележки )

2

Защита на състоянието ( Защита на снимки от изтриване )

3

Индикатор за ретуширане ( Създаване на ретуширани копия)

4

Маркиране за качване ( Избор на снимки за качване )

5

IPTC предварително зададен индикатор ( IPTC )

6

Индикатор за данни за местоположение ( Данни за местоположение )

7

Индикатор за коментар на изображение ( Коментар на изображение )

8

Измерване ( Измерване )

9

Режим на снимане (Избор на режим на снимане )

10

Скорост на затвора ( S (автоматичен приоритет на затвора) , M (ръчен) )

11

Диафрагма ( A (автоматичен приоритет на блендата) , M (ръчен) )

12

ISO чувствителност 1 ( ISO чувствителност )

13

Фокусно разстояние

14

Активно D-Lighting ( активно D-Lighting )

15

Picture Control ( Picture Controls )

16

Цветово пространство ( Color Space )

17

Режим на светкавица 2 ( Режими на светкавица )

18

Баланс на бялото ( Баланс на бялото )

Цветова температура ( Избор на цветова температура )

Ръчно предварително зададено ( Ръчно предварително зададено )

Фина настройка на баланса на бялото ( Fine-Tuning White Balance)

19

Компенсация на светкавицата 2 ( Компенсация на светкавицата )

Командирски режим 2

20

Стойност на компенсацията на експозицията ( компенсация на експозицията )

 1. Показва се в червено, ако снимката е направена с активиран автоматичен контрол на ISO чувствителността.

 2. Показва се само ако снимката е направена с допълнителна светкавица ( Снимка със светкавица, Снимка с отдалечена светкавица ).