[ Нулиране чрез дистанционно ] е добавено към наличните опции за [ Timecode ] > [ Timecode origin ] в менюто за запис на видео ( Timecode ). Това позволява времевият код да бъде нулиран чрез натискане на бутона за освобождаване на затвора на допълнително безжично дистанционно управление WR‑T10, сдвоено с безжично дистанционно управление WR-R11a или WR‑R10, свързано към фотоапарата.

  • Избирането на [ Нулиране чрез дистанционно ] показва диалогов прозорец за нулиране на времеви код. Натиснете бутона за освобождаване на затвора на WR‑T10, за да нулирате времевия код.

  • Свързването на един WR-T10 с множество безжични дистанционни контролери WR-R11a/WR-R10 позволява времевите кодове за множество камери да бъдат нулирани едновременно с едно натискане на бутона за освобождаване на затвора на WR-T10. По този начин времевите кодове за множество камери могат да бъдат синхронизирани, което прави редактирането по-лесно.

Дисплей за нулиране на времевия код

Натискането на бутона за освобождаване на затвора на фотоапарата докрай, докато е показан диалоговият прозорец за нулиране на времевия код, нулира времевия код. Няма да се прави снимка.