Оценете снимки.

  1. Изберете желаната снимка с мултиселектора и натиснете бутона i .
  2. Маркирайте [ Рейтинг ] и натиснете 2 .
  3. Изберете рейтинг.

    Завъртете главния диск за управление, за да маркирате желаната оценка и натиснете J , за да изберете. Изберете от оценки от нула до пет звезди или изберете d , за да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване.

Оценки

Оценките могат да се видят и в NX Studio.

Оценяване на снимки с помощта на контролите на камерата

Ако [ Оценяване ] е зададено на контрол с помощта на потребителска настройка f3 [ Персонализирани контроли (възпроизвеждане) ], снимките могат да бъдат оценени чрез задържане на контрола и завъртане на главния диск за управление.