Можете да правите снимки, като използвате допълнителна светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата, или една или повече отдалечени светкавици.

  • Когато използвате светкавица, изберете [ OFF ] за [ Silent mode ] в менюто за настройка.

Светкавици, монтирани на камера

Правете снимки с помощта на светкавица, монтирана на фотоапарата. Вижте следващите страници за повече информация ( Използване на вградена светкавица ).

Дистанционно снимане със светкавица

Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting, или AWL). За повече информация вижте „Отдалечена фотография със светкавица“ ( Дистанционна фотография със светкавица ).