Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата, вижте „Фотография със светкавица“ ( Снимка със светкавица).

В цялата тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, са обозначени с C , операциите, включващи отдалечени светкавици с f . За повече информация относно използването на отдалечени светкавици ( f ), вижте документацията, предоставена със светкавицата.

Използване на отдалечени светкавици

Дистанционните светкавици могат да се управляват чрез:

  • Радио управлението на светкавицата е налично само когато WR-R11a или WR-R10 е свързан към фотоапарата.