Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting, или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата, вижте “Снимка със светкавица” ( Снимка със светкавица ).

В цялата тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, се обозначават с C , операциите, включващи дистанционни светкавици с f . За повече информация относно използването на дистанционни светкавици ( f ) вижте документацията, предоставена със светкавицата.

Използване на отдалечени светкавици

Дистанционните светкавици могат да се управляват чрез:

  • радиосигнали * ( Radio AWL ),

  • оптични сигнали от светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата ( Optical AWL ), или

  • радиосигнали, с допълнително осветление, осигурено от светкавица, монтирана на обувката * ( Добавяне на светкавица, монтирана на обувката).

  • Управлението на радио светкавицата е достъпно само когато към фотоапарата е свързан WR-R11a или WR-R10.