Камерата може да бъде свързана към компютър или FTP сървър, като използвате всеки от методите по-долу.

Компютри: Свързване чрез USB

Свържете фотоапарата и компютъра чрез USB и използвайте NX Studio, за да качите снимки на компютъра ( Компютри: Свързване чрез USB ).

  • Можете също така да управлявате камерата дистанционно с помощта на Camera Control Pro 2 (предлага се отделно) или безплатен софтуер NX Tether.

Компютри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN

Свържете се с компютър чрез Ethernet или с помощта на вградената безжична LAN на камерата. Можете да качвате снимки на компютъра или да управлявате фотоапарата дистанционно чрез мрежа, като използвате Camera Control Pro 2 (предлага се отделно) или безплатно NX Tether ( Компютри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN ).

FTP сървъри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN

Качете снимки на FTP сървър чрез Ethernet или като използвате вградената безжична LAN на фотоапарата ( FTP сървъри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN ).

Не можете да се свържете?

Ако имате проблеми с установяването на връзка с компютър или FTP сървър, опитайте:

  • изключване на камерата и след това включване отново,

  • проверка на безжичните настройки на компютъра или FTP сървъра, или

  • рестартиране на компютъра или FTP сървъра.

Безжични LAN и Ethernet грешки

За информация относно грешки, свързани с безжична мрежа или Ethernet, вижте „Отстраняване на проблеми с безжични LAN и Ethernet връзки“ ( Отстраняване на проблеми с безжични LAN и Ethernet връзки ).