Камерата може да бъде свързана към компютър или FTP сървър, като се използва някой от методите по-долу.

Компютри: Свързване чрез USB

Свържете камерата и компютъра чрез USB и използвайте NX Studio за качване на снимки на компютъра ( Компютри: Свързване чрез USB ).

  • Камерата може да се управлява дистанционно от компютъра с помощта на допълнителен софтуер Camera Control Pro 2.

Компютри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN

Свържете се с компютър чрез Ethernet или с помощта на вградената безжична LAN на камерата. Можете да качвате снимки на компютъра или да управлявате камерата дистанционно чрез мрежа, като използвате допълнителен софтуер Camera Control Pro 2 ( Компютри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN ).

FTP сървъри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN

Качете снимки на FTP сървър чрез Ethernet или с помощта на вградената безжична LAN на камерата ( FTP сървъри: Свързване чрез Ethernet или безжична LAN ).

Не можете да се свържете?

Ако имате проблеми с установяване на връзка с компютър или FTP сървър, опитайте:

  • изключване и включване на камерата отново,

  • проверка на безжичните настройки на компютъра или FTP сървъра, или

  • рестартиране на компютъра или FTP сървъра.

Грешки при безжична LAN и Ethernet

За информация относно грешки, свързани с безжична или Ethernet връзка, вижте „Отстраняване на проблеми с безжични LAN и Ethernet връзки“ ( Отстраняване на проблеми с безжични LAN и Ethernet връзки ).