• След като настроите телевизора на входния HDMI канал, включете фотоапарата и натиснете бутона K да видите снимки на телевизионния екран.

  • Силата на възпроизвеждане на аудио може да се регулира с помощта на контролите на телевизора. Контролите на камерата не могат да се използват.

  • Ако камерата е сдвоена със смарт устройство, работещо с приложението SnapBridge, устройството може да се използва за дистанционно управление на възпроизвеждането, докато камерата е свързана към телевизор. Вижте онлайн помощ за SnapBridge за подробности.

  • Използвайте HDMI входен конектор, съвместим с HDMI 2.1, за да се свържете с телевизори, които поддържат 8K вход.